Velkommen til Flekkefjord Soroptimistklubb

Vi arbeider for å bedre kvinners forhold og stilling i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Flekkefjord Soroptimistklubb er en del av Soroptimist International (SI) som er en verdensomspennede partipolitisk og religiøst nøytralt nettverk for yrkesaktive kvinner. Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

Kvinnene som er medlemmer av SI kalles soroptimister. Navnet kommer fra de latinske ordene "soror" som betyr søster og "optima" som betyr "av de beste". Enkelt sagt: "Det beste for kvinner". Norgesunionens appell er som følger:

 

SOROPTIMIST-APPELLEN.

La oss være oppriktige i vennskap

og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villig til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål,

og utføre vårt arbeid med verdighet,

og under ansvar.

 

På Flekkefjord Soroptimistkubbs nettsider kan du finne informasjon om klubben vår, aktiviter og prosjekt (som pågår eller er gjennomført) samt finne kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller skulle ønske å bli medlem. 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima