Bli medlem

Dersom du synes vårt arbeid høres interessant ut og ønsker medlemskap, oppfordrer vi deg til å kontakte vår ekstensjonsansvarlige: Kirsten Moi Øvstedal 41631590 eller et av våre andre medlemmer. Du kan også kontake oss på mail: flekkefjord@soroptimist.norway.no

Flekkefjord Sorpotimistklubb ønsker å øke vårt medlemsantall med 2- 5 medlemmer årlig inntil vi har nådd ca 40 medlemmer.

Fortrinnsvis ønsker vi en god spredning i både alder og yrker på våre medlemmer og dette vil bli vurdert ved opptak av nye medlemmer.