Julemøte mandag 5. desember kl 19

Velkommen til julemøte i Byggeskikksenteret Mandag 5. desember kl 19