Klubben prosjekter

VÅRe  HOVEDPROSJEKTER

 

www.almamatercambodia.com

Alma Mater = nærende mor

Dette er et liten norsk hjelpeorganisasjon med stor nærhet mellom de som får hjelpen og de frivillige hjelperne. 

Daglig leder er Haldis Særsten.

Alma -M arbeider for å gi fattige jenter i Kambodsja grunnleggende skolegang, videregående skole og yrkesopplæring.

Kambodsja er et fattig land preget av indre og ytre konflikter. Røde Khmer, med Pol Pot som leder, utførte massedrap  på 1,7 millioner av innbyggerne på slutten av 1970-talet.  50% av befolkningen i dag er under 22år. På verdensbasis har landet 3. mest landminer. De har i dag store problemer med menneskehandel. Skolesystemet er elendig. Gambling, korrupsjon, prostitusjon og Hiv har fått stor plass i samfunnet. Derfor er forebyggende arbeid så viktig!

 

Jordmødre- og helsesykepleierutdanning i Afghanistan

Klubben støtter økonomisk arbeidet til Norsk Afghanistankomite (NAC)  

Kvinner i Afghanistan har nesten ingen mulighet til utdanning. Jordmorutdanning er en av de få mulighetene som fremdeles er åpne. NAC sitt jordmorprosjekt har siden 2002 utdannet 467 jordmødre. Utdanning av jordmødre utføres i to ulike retninger, en med fokus på fødsler ved sykehus og den andre på å utdanne jordmødre som skal arbeide i utilgjengelige områder som lider av akutt mangel på helsepersonell.

 

ÅPENT 8. MARS MØTE

Hvert år inviterer Flekkefjord Soroptimistklubb til åpent møte med tema relatert til kvinnedagen. De siste årene har møte vært holdt på Huset på Feda. Det har vært et populært arrangement, noe som har ført til at det er blitt en hovedinntektskilde for klubben.

Våre tema:

2023: Ukrainske kvinners hverdag v/Kateryna Choinska - referat

2022: Fødsler farligere enn krig - foredragsholdere Sverre Hjelleseth og Trude Thommesen - referat

2021: Kvinner og gründerskap i Listerregionen v / Smiljana Divjak - referat

2020: Sweatshop v/ Frida Ottesen - referat

2019: Litt gulrot og litt sjokolade v/ Helene Lerbrek - referat

2018: "Valgt det...." Fortellerteater om menneskehandel - referat

2017: Bullshitfilteret - Foredragsholder Oda Faremo Lindholm - referat 

2016: Ta regi på eget liv - Foredragsholder Irene Grastveit - referat

2015: Vold i nære relasjoner - Foredragsholder Eva Lundgren - referat

2014: Kjønnslemlestelse og vold mot kvinner Safia Y. Abdi Haase - 

 

 

EVERY LITTLE DROP COUNTS

Dette er Arendal Soroptimistklubbs prosjekt som bidrar til å forsyne en rekke skoler på landsbygda i Tanzania med rent drikkevann. Det siste året har vi gitt overskudd fra Smaabymarkedet og julemarkedet til dette prosjektet.

Høsten 2014 ble vanntanker til Fumbai primary school ferdigstilt med bidrag fra blant annet Flekkefjord Soroptimistklubb.

Skilt Flekkefjord  

LILLA SLØYFER - stopp menneskehandelen - Nei til TraffickingLilla Sløyfe

Salg av lilla sløyfer går tilbekjempelse av menneskehandel. Flekkefjord Soroptimistklubb selger lilla sløyfer blant annet på Smaabymarkedet.

 

NORSKE SOROPTIMISTERS UTDANNINGSFOND

Penger innsamlet blir delt ut som stipend i forbindelse med utdanning av kvinner i utviklingsland. Flekkefjord Soroptimist klubb har flere år gitt penger til utdanningsfondet.

 

10. DESEMBER APPELLEN

Hvert år på Den Internasjonale Soroptimistdagen (FNs menneskerettighetsdag) 10. desember oppfordrer SI presidenten alle soroptimister til å bidra økonomisk til et prosjekt valgt av henne. Penger innsamlet fra lotteri på våre julemøter blir benyttet til 10. desember appellen. 

 

10. desember-appellen 2015-2017: Educate to lead

10. desember-appellen 2013 - 15: See Solar, Cook Solar
10. desember-appellen 2011 - 12: Birthing in the Pacific, se også her.

 

TV-AKSJONEN

Hver høst stiller Flekkefjord Soroptimistklubb med flere bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen.

Høsten 2014 (19. oktober) - Kirkens Nødhjelp

Fra Agder 20. oktober 2014

Avisen Agder 20_oktober 2014

Høsten 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen

 

 

Butikkutsalget - Alma M
Butikkutsalget - Alma M - vårt hovedprosjekt
Jentene får et måltid mat om dagen
Jentene får et måltid mat om dagen
Det første kullet - Alma M
Det første kullet - Alma M - vårt hovedprosjekt