Flekkefjord Soroptimistklubb

Flekkefjord Soroptimsitklub ble chartret (stiftet) 12.november 1988 av Nuran Ramazanoglu fra Istanbul. I 2013 feiret vi 25-årsjubileum. 

Kristiansand Soroptimistklubb er vår fadderklubb og Betten Geheb er vår gudmor. Flekkefjord Soroptimistklubb har i dag 32 medlemmer og vi møtes første mandag i hver måned.

Flekkefjord Soroptimistklubb er medlem av SI Norgesunionen og SI Europe, som er tilsluttet Soroptimist International(SI). Dette er en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral. Den første soroptimistklubb ble stiftet i California, USA i 1921. I 2014 er vi ca. 90 000 medlemmer i 3 000 klubber i 125 land/territorier.

Vår programerklæring er: EN GLOBAL STEMME FOR KVINNER. Programerklæringen er retningsgivende for å fremme soroptimistenes mål på alle nivå og er nøkkel til soroptimistenes slagord: TANKE-ORD-HANDLING

 

 Sommerm Hidra