Tillitskvinner

STYRET 2024

Torhild Svege, President

Ellen Matsen, Visepresident

Venke Aslaksen, Sekretær

Else Lill Horjen, Kasserer

Sissel Eie, Styremedlem

 

Heidi Østebø, 1.suppleant

Jannike F Jørnung, Programansvarlig, 

 

STYRET 2022 - 23:

Kisten Moi Øvstedal, President

Ellen Madsen,  Visepresident  

Anna Charlotte Kjepso, Sekretær

Else Lill Horjen, Kasserer

Torgunn Schulz, Styremedlem

 

Katrin Weigel, 1.suppleant

 

PROGRAMANSVARLIG:

Jannike Finn, Programansvarlig

Mariann Hetland, Assisterende programansvarlig

 

EKSTENSJONSANSVALRIG:

Anne Grethe Velund

 

NETTANSVARLIG:
Katrin Weigel

 

 

 

 

PROGRAMANSVARLIG:

Lene Rudolfsen, Programansvarlig

Johild Skipenes, Assisterende programansvarlig

 

EKSTENSJONSANSVALRIG:

Anne Grethe Velund

 

NETTANSVARLIG:

Kirsten Moi Øvstedal
Katrin Weigel