Tillitskvinner

STYRET 2022 - 23:

Kisten Moi Øvstedal, President

Torhild Svege,  Visepresident  

Anna Charlotte Kjepso, Sekretær

Karin Bruli, Kasserer

Torgunn Schulz, Styremedlem

 

Katrin Weigel, 1.suppleant

 

PROGRAMANSVARLIG:

Jannike Finn, Programansvarlig

Mariann Hetland, Assisterende programansvarlig

 

EKSTENSJONSANSVALRIG:

Anne Grethe Velund

 

NETTANSVARLIG:
Katrin Weigel

 

STYRET 2020 - 21:

Marion Baum, President

Torhild Svege,  Visepresident  

Kirsten Moi Øvstedal, Sekretær

Karin Bruli, Kasserer

Katrin Weigel, Styremedlem

 

Anne Grethe Velund, 1.suppleant

 

 

PROGRAMANSVARLIG:

Lene Rudolfsen, Programansvarlig

Johild Skipenes, Assisterende programansvarlig

 

EKSTENSJONSANSVALRIG:

Anne Grethe Velund

 

NETTANSVARLIG:

Kirsten Moi Øvstedal
Katrin Weigel